bostonek.pl

|Internetowa baza stron|

SHUNXIN sp. z o.o.

`17:02:2014` by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka SHUNXIN sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428151
 • REGON – 146200289
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-27

Dane adresowe firmy SHUNXIN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Złota 61 100

Miejscowość – 00-819 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22966
Długość geogr. – 20.998711

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

VORTEX sp. z o.o.

`17:02:2014` by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka VORTEX sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428091
 • REGON – 180869770
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-26

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-24

Dane adresowe firmy VORTEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Broniewskiego 24 162

Miejscowość – 35-206 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.05175
Długość geogr. – 21.98243

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

Tags:

LOKO A.Z. ZYMEK sp.j.

`16:02:2014` by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki jawne

Spółka LOKO A.Z. ZYMEK sp.j. / siedziba Pszczyna

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428212
 • REGON – 272196848
 • NIP – 6381000424

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-27

Dane adresowe firmy LOKO A.Z. ZYMEK sp.j.

Siedziba rejestrowa – Pszczyna

Ulica – Górnośląska 15

Miejscowość – 43-100 Pszczyna

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.128191
Długość geogr. – 19.00735

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 2 – 18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 3 – 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

Dane wpisane do KRS

Tags:

EXTREME sp. z o.o.

`15:02:2014` by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka EXTREME sp. z o.o. / siedziba Racibórz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428189
 • REGON – 243001959
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy EXTREME sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Racibórz

Ulica – Bosacka 61

Miejscowość – 47-400 Racibórz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.090019
Długość geogr. – 18.231621

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

PKD 2 – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 3 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

CAR SERVICE sp. z o.o.

`13:02:2014` by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka CAR SERVICE sp. z o.o. / siedziba Włocławek

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428354
 • REGON – 341308490
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy CAR SERVICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Włocławek

Ulica – Paprocia 37

Miejscowość – 87-800 Włocławek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.637379
Długość geogr. – 19.07794

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

PKD 3 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

ALTER sp. z o.o.

`11:02:2014` by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka ALTER sp. z o.o. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428241
 • REGON – 61443773
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy ALTER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Mgielna 6B

Miejscowość – 20-833 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.263729
Długość geogr. – 22.49847

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58 Działalność wydawnicza

PKD 2 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 3 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

ARCID sp. z o.o.

`11:02:2014` by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka ARCID sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427683
 • REGON – 8059754
 • NIP – 7780021351

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy ARCID sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Śniadeckich 1 6

Miejscowość – 60-773 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.403074
Długość geogr. – 16.90487

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 2 – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

SCANVAEGT NORDIC sp. z o.o.

`11:02:2014` by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka SCANVAEGT NORDIC sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428287
 • REGON – 146237217
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy SCANVAEGT NORDIC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jana Pawła Ii 27

Miejscowość – 00-867 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23914
Długość geogr. – 20.997721

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 3 – 9 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

Dane wpisane do KRS

Tags: ,